!-- Global site tag (gtag.js) - AdWords: 1071478885 -->
top

Innovation.

Eksempel på vores opgaveløsning:

Formålet har været at sikre at udviklingen af nye produkter og services sker i tæt dialog med slutbrugeren

Vores bistand på innovationsområdet har dels vedrørt en offentlig institution der ønskede kortlagt potentialer i udvikling af en specifik serviceydelse, dels i et samarbejde mellem private enheder der i fællesskab ønskede udvikling af nye boformer for unge. Bistanden har bestået i afholdelse af workshops, hvor man i fællesskab har anvendt metoden ved anvendelse af Start-up tavler, udvikling af 1 prototype på forskellige afklarings niveauer samt anvendelse af PIVOT strategier.

Resultatet er at de deltaende organisationer har fået kompetencer til at bruge Lean i innovationsarbejder i den efterfølgende implementering.

Kompetenceforum ApS. 
Den kreative Matrikel, Garnisonen 38  
4100 Ringsted Tlf. 7023 6050

  


 
© 2019 Kompetenceforum ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
Designed by RTEAM