!-- Global site tag (gtag.js) - AdWords: 1071478885 -->
top

Reduktion af Fejl og kvalitetssikring.

Eksempel på vores opgaveløsning:

Formålet med denne opgave har været at reducere omkostninger til omarbejdning af enheder. Virksomheden får reklamationer og gentaget arbejde samt afledte omkostninger til tørre- og hærdeovne. I den manuelle proces er der manglende engagement i forbindelse med inspektion og pakning. Der pakkes til tider defekte emner. Målsætning er at medarbejderne i pakkefunktionen sikre 0-fejl til kunden og fejlraten skal generelt sænkes ved at egenkontrol i hele produktionen bortskaffer defekte emner så tidligt som muligt.

Hele medarbejderstaben inkl. ledere har i fire hold gennemgået ensartede workshop, så alle får den samme introduktion. Emnerne er inspektion / egenkontrol og præventivt vedligehold samt orientering om Lean og TPM indsatsområder. Over 2 dage introduceres teori, og ved gennemgang af produktionsanlægget opleves virksomhedens daglige produktion med kritiske øjne. Under introduktion af procestankegangen diskuteres muligheder for at fange fejl og mangler ved kilden. På 2 dag udvælges forbedringer til proces og retningslinjer og der udarbejdes konkrete checklister, arbejdsbeskrivelser og metoder som afprøves på produktionslinjen. Ud over det operationelle tages der stilling til målinger og opfølgningsmetoder samt de første initiativer til løbende forbedringer angående kvalitetsovervågningen.

Resultatet er at medarbejderne tænker ens og er enige om at tage et fælles ansvar. Der er indført bedre sikring og afmærkning. Der er standarder for egenkontrol og pakning.  Under implementeringen er der stedvist udført 5S for genskabelse af den optimale arbejdsplads. Fejlraten er faldet og oven i købet er der skabt en forbedret dialog med kunder og underleverandører således at forventninger i højere grad er afstemte.

Kompetenceforum ApS. 
Den kreative Matrikel, Garnisonen 38  
4100 Ringsted Tlf. 7023 6050

  


 
© 2019 Kompetenceforum ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
Designed by RTEAM