!-- Global site tag (gtag.js) - AdWords: 1071478885 -->
top

Udvikling af produktionslayout og indretning.

Eksempel på vores opgaveløsning:

Formålet med opgaven har været at inddrage de ansatte i indretning af nyt produktionsareal. Medarbejdernes erfaring og oplevelse af bedste praksis ønskes indarbejdet i indretning af transportkorridorer, arbejdssteder, værktøjsplacering og anvendelse af kraner og specialværktøj.

I de enkelte teams er PDCA, 5S, Spildbegrebet og Celleopbygning introduceret kort. Derefter er der over 2 dage med en kombination af workshop, Følg en ordre(arbejdet), Praktisk afprøvning og ny indretning skabt et udgangspunkt for Nyt produktionslayout. Konkret er der indrettet arbejdspladser og fælles områder med 5S oprydning samt nye standarder. Efterfølgende er de nye tiltag afprøvet over en kort periode, hvorefter der han været en ½ dags evalueringsmøde med drøftelse af korrektioner.

Resultat at medarbejderne er forberedt til at anvende det nye setup og indretning og der ligger helt konkrete forslag til implementering i de enkelte produktionsteams

Kompetenceforum ApS. 
Den kreative Matrikel, Garnisonen 38  
4100 Ringsted Tlf. 7023 6050

  


 
© 2019 Kompetenceforum ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
Designed by RTEAM