!-- Global site tag (gtag.js) - AdWords: 1071478885 -->
top

Forbedringsarbejde med tavler.

Eksempel på vores opgaveløsning:

Formålet med projekterne har dels været at starte forbedringsarbejdet med tavler op, dels at  hjælpe med at korrigerer kursen i eksisterende forløb.

Vi har gennemført kompetenceudvikling i forbindelse med opstart ved at afholde introworkshops, hvor man blev introduceret til brugen af tavler i forbedringsarbejdet, gennem dialog fik skabt første generation tavledesign samt drøftet og øvet i rollerne i forbindelse med tavlemøder. Introforløbet er blevet fulgt op af konkret coaching i forbindelse med et antal efterfølgende lokale tavlemøder.

Hvor man allerede er i gang med tavlemøder, men har brug for en korrektion, har vi gennemført konkrete evaluering af igangværende tavlemøder dels med feed back til ansvarlige, dels med feed back på tværs af organisatoriske enheder.  Dette har typisk resulteret i opsamlende workshops hvor de tavleansvarlige og ledelsen har besluttet korrigerende handlinger.

Resultatet er at man har fået igangsat eller videreført arbejdet med forbedringer gennem tavlemøder.

Kompetenceforum ApS. 
Den kreative Matrikel, Garnisonen 38  
4100 Ringsted Tlf. 7023 6050

  


 
© 2019 Kompetenceforum ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
Designed by RTEAM