!-- Global site tag (gtag.js) - AdWords: 1071478885 -->
top

Program for projektlederuddannelse i procesoptimering - Lean Agent.

Uddannelsen er delt op i 5 moduler af en dags varighed. Gennem disse moduler får deltagerne "Hands-on" kendskab til optimeringsværktøjer således så de efterfølgende vil kunne lede egne optimeringsprojekter.

Uddannelsen er en intensiv uddannelse, hvor der veksles mellem teori og praksis. Uddannelsen foregår dels via nedenstående moduler, dels som E – learning mellem modulerne. E - learning delen består af uddybende materiale, supplerende øvelser samt checkspørgsmål. Hertil kommer muligheden for løbende erfaringsudveksling mellem deltagerne / underviserne.

Nedenfor er uddannelsen enkelte moduler beskrevet nærmere:

Modul 1: Introduktion. 
.På dette modul introduceres den samlede uddannelse og der gives et overblik over Lean filosofi, principper, værktøjer. Endvidere læres metoder til at afdække og bearbejde kundeværdier som input til procesoptimeringsarbejdet.

Modul 2: Kortlægning af arbejdsgange med henblik på optimering.
På dette modul lærer deltagerne forskellige metoder og teknikker til at kortlægge arbejdsgange samt de grundlæggende principper og metoder til kvalitativ– og kvantitativ belysning og tolkning. Endelig arbejdes med forskellige typer af procesoptimeringsløsninger

Modul 3: Optimering ved at finde spild og skabe flow i arbejdsgange. 
 På dette modul lærer deltagerne at anvende værktøjer til at reducere spild i arbejdsprocesser. Man lærer endvidere at anvende værktøjer der kan skabe og understøtte flow i arbejdsgange. Spild og Flow værktøjernes anvendelse understøttes af praktiske øvelser med konkrete procesoptimeringer.

Modul 4: : Optimering gennem kontinuerlige forbedringer.
På dette modul lærer deltagerne hvorledes man optimerer ved at arbejde med kontinuerlige forbedringer. Endvidere arbejdes med projektstyrings- og rapporteringsværktøjer. Endelig  gennemføres en praktisk øvelse med anvendelse af en række optimerings værktøjer til  løsninger i teams.

Modul 5: Implementering og styring af optimerings projekter.
På dette modul sættes optimeringsarbejdet ind i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Deltagerne lærer at anvende optimeringsarbejdet som forandringsmetode i relation til den samlede organisation, teams og den enkelte. Endelig ser vi på hvorledes arbejdet med optimeringer kan integreres i virksomhedens overordnede strategiarbejde gennem Policy Deployment.

 Eksamen.
Der afholdes  certificering som afslutning af uddannelsen. Man mulighed for at indstille sig til akademiuddannelses eksamen i modulet Lean ledelses i praksis. Bestået eksamen giver 10 Ects point. .Eksamens afholdelse skal aftales konkret med en skole og koster et gebyr,

For nærmere oplysninger om indholdet af uddannelsen kan de kontakte Lars Tegl Rasmussen , Kompetenceforum, tlf 7023 6050 lars@kompetenceforum.dk  

Kompetenceforum ApS. 
Den kreative Matrikel, Garnisonen 38  
4100 Ringsted Tlf. 7023 6050

  


 
© 2019 Kompetenceforum ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
Designed by RTEAM